Cần giúp đỡ gọi extenal api từ Spring Boot bị chặn CROS


Hi mọi người, em có call 1 api như này trên spring. Nhưng khi gọi qua Frontend hay qua Swagger đều bị lỗi CROS. Chỉ có viết trực tiếp api http://localhost:10002/api/momo?amount=1000 trên chrome thì lại đc. Mọi người cho em xin cách xử lý với ạ

thêm cái này là được

do ko rành nên tìm Guides. Tìm mục Global CORS configuration và làm từ đó. Người ta kêu điền http://localhost:8000 thì cứ thay bằng dấu * là được

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?