Cần giúp đỡ đề thi thử du học Nga


Q2.

=> có 1 + 30 = 31 chữ số 1
Đáng ra đề phải hỏi là có bao nhiêu chữ số 1, nếu hỏi có bao nhiêu số 1 thì câu trả lời là 0 :joy:


Q5. Giao của các tập hợp thôi. Vẽ sơ đồ Venn ra là thấy.

Gọi Ai là tập các thí sinh giải được bài i.

Theo giả thiết

Theo công thức:

P/S: phát hiện ra chỗ sai rồi, mừng quá :joy:


Hình như bạn thớt mới xoá câu hỏi 4 à :thinking: mình chỉ edit title thôi mà :thinking:

6 Likes

Q5 ok vẽ venn ra là thấy kq= 9. Mà Q2 0b1 là gì vậy + 2^56 làm sao ra 56 cs0 và 2^30 sao ra 30cs1 vậy :V

0b là số hệ nhị phân thôi bạn, mình không muốn viết (2) như thế này :v

2^56 ở hệ nhị phân ra 56 chữ số 0 là hiển nhiên rồi bạn :neutral_face: giống như 10^2 có 2 chữ số 0 ở hệ 10 ấy.

2^30 - 1 ở hệ nhị phân ra 30 chữ số 1 cũng là hiển nhiên. Bạn thử viết từ 2^1-1, 2^2-1,… sẽ thấy.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?