Cần giúp đỡ bài về chuỗi kí tự


Mn giúp em bài này với, ý tưởng của e là quét chuỗi a nếu tìm được kí tự a[j] bằng kí tự a[i] đằng trước thì thay thế bằng kí tự b[i] nhưng e code mãi không ra ạ

Mình chưa viết thử code, nhưng hướng giải quyết của mình là như này:
#1. So độ dài của 2 từ
#2. Lấy format của từ A xem có ký tự nào trùng lặp hay không, nếu có thì ở những index nào (Lưu ý thêm trường hợp có nhièu hơn một ký tự bị trùng lặp)
#3. Kiểm tra xem từ B có thoả điều kiện vừa tìm thấy ở A không. Chỉ cần sai một điều kiện thôi thì là false.

1 Like

Nếu chỉ thay kí tự đơn thuần thì bảng tần suất sẽ không đổi số, chỉ đổi thứ tự. Mà không kể thứ tự thì ta dùng gì? :smiley:

3 Likes

Trong đề đã cho thứ tự của các kí tự không đổi rồi, nên đề này còn dễ hơn nhiều á.

@Hoang_Vu_Huy bạn hãy chạy bằng tay và mắt trước với vài ví dụ đi đã rồi hãy suy nghĩ tới code. Chứ chưa biết chạy thế nào mà đã a[i] rồi a[j] thì cũng chẳng đi tới đâu đâu bạn ơi.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?