Cần giúp đỡ bài toán tính tổng các số thoả mãn điều kiện mà chỉ dùng vòng lặp, không dùng mảng

java

(Nguyễn Văn Hòa) #1

Nhập vào N số nguyên dương, tính tổng các số chia hết cho 4 hoặc có chữ số ở hàng trăm là 3 ? bằng ngôn ngữ lập trình java (chỉ dùng vòng lặp không dùng mảng). m.n giúp e đc không ạ ! e mới học java thấy n hơi khó nghĩ mãi không ra nên mong m.n giúp đỡ ạ!


(Đặng Huỳnh Anh) #2

Bạn thử xem có đúng không nha! ^^

public static void main(String[] args) {
    int number = 10, hundredNumber = 0, sum = 0;
    for (int i = 0; i < number; i++) {
      if(i > 100) 
        hundredNumber = i % 1000 / 100; 
      if(i % 4 == 0 || hundredNumber == 3)
        sum += i;
    }
    System.out.println("sum = " + sum);
  }

(Nguyễn Văn Hòa) #3

như đề yêu cầu là nhập vào 1 dãy số nguyên dương rồi kiểm tra mà b!


(Đặng Huỳnh Anh) #4

Mình đọc nhầm đề ^^

 public static void main(String[] args) {
    int number = 0;
    int hundredNumber = 0, sum = 0;
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    while(number >= 0) {
      System.out.print("Input number ( -1 to exit!) : ");
      try {
        number = Integer.parseInt(input.nextLine());
        if(number < 0)
          break;
      } catch (Exception e) {
        System.out.println("Please enter integer.");
      }
      if(number > 100)
        hundredNumber = number % 1000 / 100;
      if(number % 4 == 0 || hundredNumber == 3)
        sum += number;
    }
    System.out.println("sum = " + sum);
  }

(Nguyễn Văn Hòa) #5

mk làm đc r cảm ơn bạn nhiều nhé! mà bạn sn bn vậy?


(Đặng Huỳnh Anh) #6

Mình 1999 bạn :smiley: Chúc bạn học tốt nhé.


(HK boy) #7

Bạn nên tư duy về mặt toán học một chút.

Vậy thì số đó nằm trong khoảng nào?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?