Cần giải thích Dependency injection là gì

Mình đang tìm hiểu về Phalcon, co đoạn nói về Dependency injection nhưng không hiểu. Xin giúp mình Dependency injection là gì?

Diễn đàn mình có chức năng searh, lần sau bạn nên searh trước nhé.

Như bạn @tuancoi2506 có nói đó có thể xem thêm tại đây http://fsd14.com/post/114-dependency-injection-la-gi, còn trong Phalcon PHP nó có ngĩa là khi bạn khai báo một DI class thì bạn có thể gọi nó bất cứ ở đâu trong ứng dụng của bạn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?