"Căn bệnh" lạ hay là "bình thường"?

Nhìn cách nói chuyện của em thì có lẽ anh thấy em đang bị áp lực, thả lỏng cơ thể trong lúc làm bài, rồi chịu khó tập thói quen dò lại bài làm sau mỗi khi làm, với lại cái gì em cũng phải chịu khó tập để hình thành thói quen chứ đừng kiểu thấy làm cách này vài ngày không ổn thì lại bỏ.

3 Likes

Nghỉ học 1 tháng đi du lịch thư giãn sẽ hết ngay thôi.

2 Likes

Ko hết được, bản thân đã nghỉ hè rồi nghỉ dịch thư giãn rồi mà vẫn thế. :persevere:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?