Căn bản về html

html

(nope) #1

ae cho mình hỏi khi mà mình code tạo 1 <table> sau đó mình tạo một <button> vậy thì sao button lại được hiển thị bên trên table ! khó hiểu quá


(Nguyễn Đình Anh) #2

Câu hỏi của bạn cũng khó hiểu y như vậy đó :slight_smile:


(nope) #3

Kiểu như là mình viết:

<table>
  bla bla
</table>
<button>
</button>

nhưng mà khi hiển thị thì lại là button xếp trên table ý


(Sáng Béo) #4

hình như diễn đàn strip html bài viết hay sao ấy
thử tí:

đó, bị giống post của chủ thớt r nè.


(nope) #5

thêm cái kí tự escape \ vào trước là đc bạn


(Nguyễn Đình Anh) #6

Hừm, bạn thử đăng caie code bạn bị lên đây xem sao? Hoặc là do bạn đnag chỉnh CSS j đó khiến nó bị vậy.


(rogp10) #7

Mình mở Chrome với Safari thấy ổn mà nhỉ :smiley: http://jsfiddle.net/c3aLy86g/1


(nope) #8

do mình code nhầm :(:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile: sr ae


(rogp10) #11

This topic was automatically closed after 6 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?