Cảm ơn Sakadream vì bài hướng dẫn của bạn nhé


(Đỗ Nhiên) #1

Dear Bạn
Mình đang làm net giờ lại phải làm spring boot .Cảm ơn bạn vì bài hướng dẫn này nhé


(Phan Bá Hải) #2

Mình rất vui vì mình cũng góp tí kiến thức cho cộng đồng :smiley:
Cả năm nay đi làm suốt ngày, đầu óc không đủ sức viết bài, nhưng pet project, công nghệ mới, ngôn ngữ mới mình vẫn làm và học. Một ngày nào đó sẽ quay lại viết bài


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?