Cài Netbean để lập trình Java

Chào mọi người, lúc trước mình có cài Netbean để vọc Java, mình bấm vào mục dowload thì có rất nhiều phiên bản cho mình tải. Nhưng giờ vào thì nó có nhiều mục Apache NetBeans. Mình có tải thử nhưng cài không được. Mong các bạn giúp đỡ, mình cảm ơn.

Nó có nhiều link mà?

https://netbeans.org/downloads/8.2/

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?