Cái này để làm gì?


(!IsProgrammer) #1

có một đứa bạn chụp ảnh màn hình điện thoại rồi đưa em hỏi cái này để làm gì? có phải là root máy không vậy mọi người?


(Lam Pham) #2

Cái này máy nào cũng có mà bạn. Đây chỉ là thông tin giấy phép (licenses) cho các ứng dụng trên điện thoại thôi.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?