Cài JDK như thế nào trong Win 10?

Cháu chào các chú, các anh/chị trong diễn đàn ạ!! Cháu đg học đến Java năm nay cháu học lớp 10, cháu vừa mới nâng cấp lên win 10 , cháu vào down JDK cho máy thì nó cứ báo lỗi ntn ạ? :frowning: chẳng hiểu sao ạ, nó cứ ghi hiện ra là
This app can’t run on your PC :(. Của cháu tuy lên win 10 Pro nhưng phàn properties n vẫn hiện là 32 bit, cháu đã tải JDK 8 rồi ạ :(. Bây h cháu phải làm như thế nào ạ? :frowning: Các chú/ anh/chị giúp cháu với :’(

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

có thể bạn đã tải nhầm bản cài cho win 64 bit, bạn nên tải lại bản dành cho win 32 bit (x86):

you win :expressionless:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?