Cài jdk 1.8 và eclipse bị lỗi

em đang cài jdk và eclipse, đến đoạn mở eclipse lên thì nó hiện như này ai giúp em với ạ

Bạn đang để windows giao diện tiếng Việt, ko thằng nào nó tìm đc cái file của bạn đâu.

3 Likes

ahahaha chán thiệt sự

IT không phải là lĩnh vực của tiếng Việt nhé, đã theo IT thì cố mà học, dùng tiếng Anh, còn không thì mãi cũng ở mức chạy lon ton thôi.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?