Cài đặt thư viện rồi như báo là chưa

MergedImages

có mấy trang như https://bobbyhadz.com/blog/python-no-module-named-pygame, https://stackoverflow.com/questions/18317521/importerror-no-module-named-pygame
sao bạn không lên coi trước, câu hỏi của bạn cũng không rõ ràng gì cả.

Có 2 trường hợp dẫn đến lỗi này:

1 Like

e định hỏi là e cài đặt pygame r nma lúc import nó báo lỗi no module named ‘pygame’ ấy ạ

vậy phải xem lại là bạn cài như nào?
mình không dùng vscode, nhưng mà nếu dùng vscode thì nên cài env đi, rồi cài trong đấy coi như nào.
mình nhớ bản 3.11 cài bị lỗi, nên là bạn cũng xem xét lại.

Thấy đặt tên thư mục tiếng Việt có dấu là đã thấy “có mùi” của bug rồi.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?