Cài đặt GCP CLI

Chào mọi người, mình mới tập deploy ứng dụng lên GCP, mình muốn cài đặt GCP CLI nhưng gặp lỗi unzip, mình đã tìm hiểu và nói là do blocked bởi mạng wifi, mình thử dùng Psiphon 3 để bỏ qua block nhưng chạy 3 tiếng rồi vẫn chưa có kết quả. Mong được giúp đỡ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?