Cài đặt dịch vụ web trên windows server 2012

Các anh chị ơi cho em hỏi là cài đặt dịch vụ web trên windows sever 2012 kiểu rì vậy ạ em cảm ơn ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?