Cài autocomplete JS cho netbeans như thế nào?

cho mình hỏi làm sao để netbean nó có thể xổ ra các hàm giống như nodepad++

ctrl + space
20 char

1 Like

ok cảm ơn bạn nhé mình làm được rồi

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?