Cách xuất database của pgAdmin

chào mọi người em cần giúp làm cách nào để truy xuất cấu trúc table và dữ liệu trong database trong posgress SQL ,để kết xuất ra một file sql .

1 Like

Mặc dù không biết PostgreSQL là gì, nhưng mình tìm được liên kết này
Hi vọng nó có ích.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?