Cách viết for lồng nhau trong trang jsp?

cho em hỏi có viết được vòng lặp for lồng nhau trong jsp không ạ. em cảm ơn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?