Cách vẽ biểu đồ trên Excel?

Chào mọi người,

Có ai biết cách vẽ biểu đồ Chart trên Excel với yêu cầu như sau thì giúp mình với.

[Link số liệu ở đây][1]

Mình có 3 bộ số liệu cần vẽ trên 1 biểu đồ. Mỗi mốc thời gian lại gắn với 1 giá trị xác định. Tổng thời gian là 25s.
Trục x là thời gian.

Cảm ơn các bạn!
[1]: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zIPO6ZWta5T9csTwgQ-W2AKeNkQ_SLaFZ0-xtUWq2oc/edit#gid=0

Anh bôi chọn dữ liệu rồi chọn Insert > Chart > chọn chart anh thích

Không đúng như yêu cầu Đạt ạ.
Nó có 6 cột (3 bộ số liệu), và mỗi giá trị lại gán với thời gian của riêng nó. Nếu cả 3 bộ có chung 1 mốc thời gian thì đơn giản. Nhưng đây 3 bộ số liệu trên 3 mốc thời gian khác nhau. Chỉ có chung là tổng thời gian là 25s. Và cả 3 bộ số liệu này cần được đặt trên cùng 1 biểu đồ.

Mình đã giải quyết được. Thanks các bạn đã đọc.

Sử dụng biểu đồ kiểu Scratter.

1 Like

Em cũng thử Scratter nhưng không được, anh dùng Google docs hay Excel?

Phải dùng trên Excel nó mới đủ các biểu đồ E ạ. Trên google doc không thao tác được.

1 Like

Híc, em thử hoài không được, hóa ra là Google Docs thiếu. Máy em không cài Office, anh cho xin cái biểu đồ cho em mãn nhãn cái đi :smile:

Hihi, tại A cũng rất ít khi dùng đến chart.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?