Cách tốt nhất để lấy những thay đổi do trigger trong database

Mình đang có 1 vấn đề là khi thay đổi trạng thái 1 record sẽ gửi email nhưng những thay đổi đó được thực hiện bởi trigger. Mình tìm kiếm được giải pháp là log những thay đổi gây ra bởi trigger vào 1 table và dùng 1 call job để lấy những thay đổi đó để gửi mail theo chu kỳ. Ngoài ra có cách nào tốt hơn không ạ. Mình đang dùng postgreSQL và asp.net core ( không có dùng EF). Mong mọi người góp ý giải pháp tốt hơn.
Cám ơn mọi người

Em thử tìm hiểu CDC(Change data capture) xem có giúp được không.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?