Cách tính tiền lãi và gốc bằng excel?

Mình xin hỏi nhờ giúp đỡ, mình có bài toán thế này: 1 người vay 10 triệu lãi suất 20%/tháng tương đương 2 triệu, hàng tháng họ trã lãi là 2 triệu, nếu như mỗi tháng không trả lãi thì cộng lại vào gốc, cho nên tiền gốc tăng theo là lãi cũng tăng theo 20% vậy mình dùng hàm nào để tính được sau 2 năm thì tiền gốc là lãi tăng như thế nào

Bài này thì phải lập ra một danh sách tháng và số tiền trả hàng tháng rồi tính thôi.

Xem link dưới

anh Đạt e muốn dùng ngôn ngữ C++ để lập trình trên excel, nhưng tài liệu phổ biến chỉ có thằng VBA, anh có tài liệu nào hay giới thiệu cho em, em cảm ơn.

Excel theo anh hiểu thì chỉ hỗ trợ VBA. Em phải sử dụng VBA.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?