Cách tính số core và thread tối đa khi tạo instance OS trên VMWare

Em chào các bác,

VD: Máy vật lý em có 8 core 16 thread. Em tạo 3 instance máy ảo nhưng tại sao mỗi máy ảo đều chọn được cấu hình 8 core 16 thread vậy mọi người?

Ban đầu em nghĩ với 8 core thì tối đa chỉ tạo được 8 máy ảo với mỗi máy 1 core hoặc tạo một máy ảo 8 core thì sẽ không còn core để tạo máy ảo mới. Nếu ban đầu tạo máy ảo 4 core thì máy ảo sau bắt buộc số core phải <4.

Nhưng tại sao tất cả máy ảo đều có số core và thread đều giống máy thật được? Em cảm ơn

trong câu hỏi đã có câu trả lời rồi.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?