Cách tích hợp angular vào file war của spring

mn ơi, cho mình hỏi làm sao để tích hợp 2 thằng vào 1 file war của spring không? kiểu kiểu back vs front chạy chung qua file dó

Không thể làm được …

3 Likes

suy nghĩ táo bạo luôn

1 Like

Tạo folder static trong resouces bỏ static html/js vào đó thôi.

4 Likes


mình vừa thử cách này đc này

1 Like

thanh you man. đều là config trong file pom để move phần angular đc built vào mục static ở target :smiley:

Không nên chứa chung frontend vào trong backend, rất khó quản lý và deploy. Thay vào đó thì chỉnh lại vị trí thư mục static như sau.

# Serve static files
spring.web.resources.static-locations = classpath:/static/,file:/./static/

Thay vì cấu hình chỉ có một thư mục static của classpath thì mình chỉ định thêm thư mục ./static nữa. Cách này có thể giúp deploy riêng backend và frontend, chỉ cần đặt chúng cạnh nhau như thế này.

image

Bên trong static chứa các file bundle đã build của Angular.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?