Cách thay đổi độ phân giải (Resolution) trong linux

@Duong_Act Yeah. Script cho nàng đây! Wow! Ngon!:

curl -s https://caochitam.github.io/resources/linux-script/resolution_changer.sh --output rc.sh & sudo bash rc.sh 1280 1024 0
1 Like

@Florastamine xem lại giúp mình thử script hoạt động được không, có lỗi gì không?

Mình đã test script trên cả Debian 9.5, Alpine Linux 3.8 và NetBSD 8.0, đều chạy OK. Thật ra có sửa chút xíu phần script, nhưng bản thân cặp lệnh cvt - xrandr - xrandr --setmode sẽ chạy tốt trên mọi OS sử dụng X11.

3 Likes

Oh. Thật tuyệt. Cảm ơn @Florastamine!

1 Like

Nick @DCD kia mình bị mất nên không thấy thông báo, hôm nay cài lại ubuntu, định vào xem lại cách thay đổi độ phân giải, mà thấy cách 2 của bạn hiệu quả kinh quá, cách 1 phải làm bao nhiêu thứ mới xong mà cách 2 chỉ gõ vài dòng là được luôn. Cảm ơn bạn!!!

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?