Cách test ngày tháng năm để kiểm tra xem mình có code đúng không

Cho em hỏi ko biết có ai biết cách test đếm từ ngày 1/1/1 đến hôm nay trong excell ko,chứ em thử datedif mà không xài được. Mục đích test là để kiểm tra kết quả đã code trong C có chính xác ko?
Anh chị nào biết thì chỉ em với ạ

Trên mạng có đầy trang có công cụ trực tuyến cho làm https://www.timeanddate.com/date/durationresult.html

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?