Cách tắt dịch vụ DHCP trên Virtualbox

Tạo một NAT Network có tên LOCAL có địa chỉ mạng là 10.0.2.0/24. Tắt dịch vụ DHCP có sẵn trên NAT Network LOCAL. (Sử dụng VirtualBox).
Các bác cho em hỏi là để: Tắt dịch vụ DHCP có sẵn trên NAT Network LOCAL là tắt theo cách nào mới đúng ạ?

Cách 1: Tại giao diện virtualbox chọn File -> Preferences -> Network -> Tại Network Options bỏ tích ô: Supports DHCP
Cách 2: Tại giao diện virtualbox chọn File -> Host Network Manager -> Tại cột DHCP Sever, bỏ tích ô Enable

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?