Cách tạo thư mục java trong netbean

em đã cài đặt java và netbean nhưng khi em newfile ko hiện ra java để em chọn.
bro nào biết cách cài đặt giúp em với

Bạn dùng JDK bản bao nhiêu ?? Với cả phải là new Project chứ sao lại là new File @@

1 Like

JDK version bao nhiêu? Nhớ rằng netbean chỉ dùng JDK 8 nha chứ 9 với 10 là không dùng được.

Đáng nhẽ ra phải New Project chứ?

rèn lại cách nói chuyện xíu bạn nhé :wink:

2 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?