Cách tạo ra bản một mod cho gta 5 offline


(Datsieunhien) #1

Cho e hỏi làm sao để tạo ra một bản mod trong gta 5 offline nhỉ? Có cần học lập trình ko?


(SITUVN.gcd) #2

Cũng giống lập trình thôi. Nhưng sử dụng ngôn ngữ (kịch bản) của RockStar tạo cho GTA V.
Bạn cũng nên có chút ít kiến thức lập trình và tìm hiểu sâu về cú pháp và cách thức hoạt động của ngôn ngữ dành riêng cho GTA V.
Bạn lên các diễn đàn chuyên về mod cho GTA V tìm hiểu.
Từ khóa: gta v modding tutorial.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?