Cách tạo bot Like, comment, tăng sub Facebook

Hi mọi người.
Mình đang định làm con bot với tính năng tăng like, comment của bài viết, và tăng sub. Mình vào trang developers.facebook.com thì thấy api bị đóng khá là nhiều. Và chỉ có duy nhất bản v3.1
Mọi người có hướng, tài liệu, example nào thì chỉ dùm mình.
Mình code php hoặc js. Cảm ơn mọi người nhiều

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?