Cách tạo bất đồng bộ javascript

Dạ em chào mọi người ạ
Trong quá trình học javascript, em có 1 số thắc mắc mong mọi người giúp đỡ ạ, em mới học nên có gì mn thông cảm
Ví dụ em chạy đoạn code sau :

for(let i=0 ; i< 100000000 ;i++){
    //do somthing
} 
for(let i=0 ; i< 100000000 ;i++){
    //do somthing
} 

Giả sử vòng lặp 1 chạy mất 2s, vòng 2 mất 2s. thì chạy cả 2 vòng đấy mất 4s
Em muốn hỏi có cách nào để 2 vòng for này chạy kiểu bất đồng bộ không, nghĩa là chỉ mất 2s để chạy cả 2 mà không cần chia luồng không í

Em cảm ơn nhiều ạ

javascript chỉ có 1 thread nên không thể cho 2 vòng for này chạy parallel được. For là câu lệnh đồng bộ nên vẫn phải tốn 4s.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?