Cách tăng tốc độ đọc record trong file và insert database

Em được giao đề bài: đọc dữ liệu có trong 1 file tầm khoảng 1000 bản ghi chưa thông tin của user… Cách lưu thông tin trong file đó như thế nào để có tốc độ đọc file tốt nhất.
Và em chưa rõ cách nào tối ưu để lưu tất vào database… nếu cứ lấy ra 1 bản ghi xong cho 1 vào 1 array rồi sau cùng mới cho 1 vòng for để lưu thì có lâu không ạ
image

Cái đề trong ảnh bạn post và cái câu hỏi bạn ghi, nó không khớp với nhau lắm.

1/ Nếu đề như trong ảnh (đọc được file và lưu được vào DB), bạn thích làm sao thì làm.
Đọc được file và ghi được vào DB được coi như xong.

2/ Nếu đề như bạn ghi:

  • Cách lưu thông tin trong file đó như thế nào để có tốc độ đọc file tốt nhất
  • Cách nào tối ưu để lưu tất vào database

Thì mình gợi ý bạn nên search từ khóa “các cách import file vào mysql”,
sau khi tìm hiểu các cách có thể dùng để import, suy nghĩ thêm chút, bạn sẽ tìm được cách hiệu quả nhất.

Mình phân biệt ra 1/ và 2/ như trên, là vì 2/ cần research + suy luận + tưởng tượng mới ra được kết quả. Nếu thành công thì bạn sẽ tìm ra được cách “tối ưu nhất”.
Còn làm theo 1/ thì dù tối ưu cỡ nào cũng sẽ không bao giờ là “nhất”, sẽ luôn thua 2/
Tùy theo mục đích của bạn (hoặc yêu cầu của thầy) mà hãy lựa chọn phù hợp.

Nếu có thời gian thì đây là 1 cơ hội học tập tốt để thử mọi cách.
So sánh thời gian chạy của từng cách để kiểm chứng cách nào nhanh hơn.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?