Cách tách api ra riêng trong file tổng api spam sms

Ai chỉ mình cách tách riêng từng cái api ra riêng với ạ mình muốn tách nhưng làm mãi nó không dùng được ai chỉ với ạ

Câu hỏi thiếu thông tin, ai biết gì mà trả lời? Api nào? SMS nào? Vớ vẩn!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?