Cách sửa lỗi visual studio 2019

mình bị một cái lỗi này mình không biết làm sao xin các bạn giúp nhé.


1 Like

Về cái screenshot thứ 2 thì mình hiểu lỗi báo rằng build program bị lỗi và nó hỏi xem bạn có muốn thử lần build trước đó (đã thành công) không. Về cái này thì bạn thử click Yes để thử lại xem. Mình không dùng VSCode trong 1 thời gian tương đối dài rồi nên cũng không biết mấy cái lỗi này fix thế nào cho đúng.

4 Likes

build fail thì có gì để mà chạy

3 Likes

Thử tạo project ở ổ đĩa khác xem sao? Hay có đang dùng antivirus nào không?

1 Like

Bạn thử cách này xem được không:

  • Tắt VS đi.
  • Mở TaskManager lên, tìm và endtask tất cả các provess “msbuild”
  • Mở lại VS và build

Goodluck

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?