Cách sửa lỗi 0xA00F4244 trên máy tính

Em đang có laptop HP.
Lúc mở úng dụng Camera thì thấy lỗi ở trên.


Em thử các cách trên mạng thì không thấy gì cả !
Thử cập nhật driver của Camera thì không thấy camera đâu

Chạy HP Support Assistant thì nó ghi là không có bản cập nhật nào cả!
Nếu mả như thế thì có phải là hỏng phần cúng hay không ?

Bật nó bằng phím vật lý chưa?
Laptop thì có 1 phím Chức năng Fn kết hợp với 1 phím có hình máy quay/chụp, thường nằm ở các phím F1 -> F12.

3 Likes

chưa mở camera bằng phím tắt trên bàn phím nhé.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?