Cách sử dụng ListCreator để export report trong Java?

java

(Thang Truong) #1

Mọi người cho mình hỏi cách sử dụng ListCreator để export report trong Java. Hình như đây là lib mới hay gì đó nên mình tìm kiếm document rất nhiều trang mà không có. Có vài trang nhưng mà là tiếng Nhật nên mình không biết nó ghi gì cả. Các bạn hay các anh có kinh nghiệm về ListCreator có thể chia sẽ document tiếng anh về phần này (nếu có) cho mình được không ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.


(SITUVN.gcd) #2

Có phải nằm ở:
https://mvnrepository.com/artifact/org.mvel/mvel2/2.2.0.Final

ListCreator chỉ là 1 lớp trong hàng tá chức năng của MVEL. Hình như cũng không được dùng nhiều.
Mình cũng chưa hiểu mục đích/ngữ cảnh sử dụng nên không giúp được.
Có thể đây là mã nguồn: https://github.com/mvel/mvel/blob/master/src/main/java/org/mvel2/optimizers/impl/refl/collection/ListCreator.java


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?