Cách sử dụng JQuery UI

Mọi người cho em hỏi là tại sao khi em dùng jquery Ui vào project của mình lại không sử dung được mặc dù không báo lỗi.

Cho xem nội dung cụ thể (mã, hình).
Chạy trên trình duyệt có thấy báo lỗi không?

3 Likes


Có lỗi validate thôi bác ạ, Lỗi này theo em fix thì không ảnh hưởng tới Jquery UI

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?