Cách nhúng JavaScript, CSS vào GUI

Hi ! Cho mình hỏi khi làm frontEnd người ta dẫn link CDN bootstrap, JQuery và các library JS hay là tải file về lưu trong folder public chung với file index.html ạ ? Tutorial trên mạng thì người ta nhúng link CDN nhưng em thấy nó quá chậm, nhỡ mạng user lag hay nhà phát hành đổi link thì web die luôn phải k0 ạ ? Với lại các file library, framework có hậu tố là “min” ngoài việc bỏ khoảng trắng ra thì hiệu năng có gì khác so với file gốc không có chữ “min” không ? Xin Cảm ơn

Nên dùng CDN vì nó có thể đã được cache từ những web khác rồi (những trang cũng dùng library
CDN) nên tốc độ load lần đầu có thể sẽ nhanh hơn.

Chưa nghe bao giờ, mà những library, framework phổ biến thì cứ yên tâm vì nó chả bao giờ đổi link. Mà nếu có thì cũng phải đổi theo nhiều giai đoạn, chứ không phải đổi cái rụp.

Làm file nhẹ hơn thôi, tải nhanh, đỡ tốn băng thông và dung lượng lưu trữ.

3 Likes

Nếu không có yêu cầu từ khách hàng thì dùng link CDN cũng được, đỡ cho server của mình.
Một số người cũng lo lắng chuyện dẫn link từ bên thứ 3 như vậy, nên tải file về public cũng được luôn.
Tùy bạn lựa chọn.

Thông thường thì việc minify chỉ là bỏ khoảng trắng, giúp file nhẹ hơn, tải nhanh hơn.
Một số library ngoài việc bỏ khoảng trắng ra, họ còn bỏ bớt các đoạn code hỗ trợ debug, nên hiệu năng cũng sẽ tốt hơn.
Để biết chính xác thì bạn nên xem thông tin tại trang chủ của library đó.

3 Likes

Mình thường tải các js, css về và ném vào thư mục chung. Không nhất thiết phải cùng chỗ với html. Chỉ cần nó lien kết được.
Bởi dẫn link thì đơn giản nhưng nếu link đó sập, hoặc mạng nội bộ… thì ứng dung của bạn cũng hịu theo.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?