Cách mở trình duyệt bằng phím tắt trong sublime text

sublime-text-3

(Tùng Anh) #1

Cho em hỏi key search plugin cho sublime text hoặc là cách cài đặt sublime text thế nào để có thể dùng phím tắt mở trình duyệt ạ.


(Stupid) #2

Có phải bạn muốn nói đến cái này không???


(Tùng Anh) #3

Đúng rồi bạn. Nhưng mình có thử cái này rồi thấy không view được trình duyệt. Và cái này cũng chưa chỉ cách set up browser mặc định cho sublime text 3 thì phải


(Nhân Trí Bùi) #4

Bạn cài plugin View In Browser rồi vào theo đường dẫn này
Preferences->packages setting-> View In Browser->Setting-default. rồi copy toàn bộ code trong Setting-default sang setting-user. Sau đó bạn sửa lại phần dưới cùng của file setting-user từ (“browser”: “firefox”) thành “browser”: “chrome” nếu bạn sử dụng trình duyệt chomre. phím tắt sử dụng là Ctrl+Alt+C.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?