Cách log out trang jsp mà nhấn nút go back không trở lại trang cũ

Số là em đang làm chức năng cơ bản của trang Web xài mô hình mvc servlet jsp, em bị bí một chỗ log out ra trang login nhưng bấm nút go back window vẫn vào trang cũ, ~~ các vị huynh đài gần xa xin hãy giúp kẻ khù khờ này vs ạ, e có tìm cách giải trên mạng : lấy một session để check, r e xài một cái filter để check khi nào session đó null khi trả về login, nhưng mà em mò miết nó cứ sao sao, có ai giúp e vs ạ, ~~

Về trang cũ mà có thực hiện được chức năng không ?
Logout thì bạn làm gì ? Xoá session hay cookie hay là localStorge?
Bạn đăng nhập thì làm gì gì ?
Câu hỏi của bạn mù mờ quá mình chưa thấy vấn đề của bạn bị ở đâu cả :frowning:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?