Cách làm cho 1 element không bị chịu ảnh hưởng có absolute position

em có element đầu tiên(có background màu xanh) có absolute position và element thứ hai(có background màu đỏ) sẽ bị chịu ảnh hưởng và nổi lên trên như hình, nhưng em muốn là chúng không chồng chéo lên nhau, có cách nào để làm được vậy không? em biết sử dụng absolute postion một lần nữa nhưng thế thì mắc công quá
cảm ơn mọi người nhiều

Đừng dùng absolute nữa

2 Likes

absolute nên được bao bởi 1 element có position là relative. và đó cách đơn giản nhất :smiley: không biết mục đích của bạn là gì nhưng chắc không có ai để 1 element position là absolute bơ vơ 1 mình :smiley:

absolute

The element is removed from the normal document flow, and no space is created for the element in the page layout. It is positioned relative to its closest positioned ancestor, if any; otherwise, it is placed relative to the initial containing block. Its final position is determined by the values of top , right , bottom , and left .

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/position

2 Likes

mình muôn cho cái background nó khớp với cái clip path của thằng ở trên nên phải cho nó chồng chéo nhau bằng position thôi
hết cách rồi :sweat_smile:

yea mình đã bao nó với một cái element cha có position là relative
còn mục đích là mình muốn cái background(màu xanh) nó khớp với cái clip-path của cái element ở trên(có background image) nên chồng chéo hai cái element lại với nhau, rồi mình quên là cái element thứ ba (background đỏ) nó cũng bị chịu ảnh hưởng

vậy ý của bạn là mình thêm position absolute cho thằng background đỏ luôn phải không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?