Cách khôi phục dữ liệu ổ đĩa bị mất hết khi phân vùng

trong một lần em đang tìm cách chia dữ liệu phân cho E em thấy một có ổ đĩa trống nào đấy, nó có khoảng 20Gb em định chia nó hết để chuyển qua cho E, thế quái nào nó liên thông đến ổ D cạnh đấy thế là dữ liệu trong ổ đĩa D của em bay hết sau khi chia cái ổ trống lạ ấy. Giờ em không biết lấy lại làm sao mà tìm đống app nặng hết máy mà vẫn không được có ai giúp em đc ko

Tóm tắt: cách khôi phục dữ liệu ổ đĩa khi chia nhầm xóa hết dữ liệu

Dùng tool thôi.
Tìm được cái gì thì copy ra USB.

4 Likes

app ngập máy r bạn :slight_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?