Cách khoá gửi log của xigncode3 của game

Mình mới chơi một trò chơi, và mình sử dụng auto, nhưng mà game đó sử dụng xigncode3 có cách nào chống gửi log của xigncode3 không ạ. Có cao thủ nào giúp mình được ko ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?