Cách khắc phục lỗi reload php

Mọi người ơi giúp mình với!
Mình mới bắt đầu học trình php, mình có sử dụng xampp để chạy server nhưng mình có thêm extension PHP Server để mình reload server trong VSCode cho mình nhanh, nhưng khi mình reload server thì lại gặp lỗi báo không tìm thấy tài nguyên yêu cầu trên máy chủ. Mặc dù mình nhập trực tiếp localhost trên browser vẫn chạy được bình thường! Mình newbie mong mọi người giúp đỡ mình với ạ!

F5 thôi bạn, làm gì lười (bạn đang trong quá trình học, càng thủ công càng tốt, để hiểu bài, hiểu bản chất, sau này dùng công cụ là việc đơn giản) đến nỗi cài mấy cái không cần thiết? Bạn đã có XAMPP rồi còn dùng PHP Server làm gì? Có khác nào ngồi lên cái xe máy đặt trên mui xe ô-tô rồi bạn ngồi lên xe máy đó?

Mình thì không xài Windows nhưng nhìn hình bạn chụp thì xem ra bạn nhảy vào lập trình PHP mà không biết Web hoạt động ra sao, mô hình client - server hoạt động thế nào. Cái này khá giống với việc ăn chuối cả vỏ. Dừng lại đi, tìm hiểu thêm lý thuyết how PHP works trước khi thực hành.

2023-10-25-07-41

Thử trả lời xem PHP Server, VS Code của bạn nằm ở đâu trong cái mô hình PHP ở trên.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?