Cách khắc phục div không chạy ra hiệu ứng fade in

Nó không chạy ra hiệu ứng ấy ạ.Em mới học nên chưa biết rõ:
image

Dòng div sai rồi :slight_smile: dấu # chỉ ra là phải match với id, chứ k phải tên nó là vậy.

5 Likes

em sửa lại rồi vẫn không được bác à
image

Hiệu ứng fadeIn là hiện dần dần đối tượng ra.
Bạn để thẻ div toẹt ra kia thì sao nó hiện dần dần được, cần ẩn nó đi rồi mới hiện ra chứ. :thinking:

5 Likes

Được rồi mình cảm ơn bạn nha

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?