Cách kết nối sql server tới HTML trong VSCode

Mình mới tập code html css cho mình hỏi là csdl mình tạo trong sql sever thì có liên kết được với html không ạ, mình code trên visual studio code. Nếu kết nối đc cho mình xin cách kết nối với ạ, cảm ơn ~~

Không được…

7 Likes

Không được vì đơn giản là trình duyệt không cho quyền để làm vậy. Nếu muốn gửi query lên SQL server thì cần phải có một server trung gian. Nhưng cách này gặp rất nhiều vấn đề (đặc biệt là bảo mật) nên trừ mấy trang “SQL online” ra thì chẳng ai làm thế cả. Nếu bạn muốn làm một trang serverless thì nên chọn Firebase Realtime Database của Google :kissing:

6 Likes

Chán ngán mấy ông học làm web mà không bao giờ đọc qua xem người ta mô tả về World Wide Web như thế nào hết. Xin thưa, với mô hình client - server thì phải hiểu rõ mình đang làm việc trên phần nào, và chúng tương tác với nhau ra làm sao. Nhiều ông đang làm việc trên client mà cứ đòi đục thẳng vào server, rồi có ông làm trên server mà cứ đòi hiển thị giao diện trực tiếp lên client.

Cho dù qua thời gian có những thứ bây giờ có vài 'công nghệ" làm cho ranh giới client-server trở nên giao nhau một cách khó nhận diện biên giới, nhưng nền tảng “xưa như quả đất” vẫn phải tìm hiểu cơ bản để tránh thắc mắc ngô nghê những cái kiểu như “tại sao số nguyên tố lại chia hết cho 2” <= khóc ròng.

7 Likes

Trình duyệt chỉ gửi được request http cổng 80, 443 tới server thôi. Database ví dụ MS SQL server có cổng 1433 thì không kết nối được với browser.

1 Like

Thông thường giao thức HTTP dùng cổng 80, 443 chứ không phải bắt buộc chỉ được dùng hai cổng đó. Bạn muốn truy cập bằng cổng khác thì chỉ cần gõ trang-gì-đó.com:port-nào-đó là được. Cổng 1443 của MS SQL có thể đổi được

Không thể kết nối đến SQL server trên trình duyệt vì nó không cho dùng trực tiếp giao thức TCP. Lí do:

https://www.quora.com/Why-do-web-browsers-and-JavaScript-not-support-TCP-sockets-directly

7 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?