Cách gửi ảnh từ server sang client

Chào anh/chị, hiện tại em đang có đồ án nodejs làm web bán hàng. Sẽ có 2 đối tượng gồm admin bán hàng và khách hàng sẽ mua hàng. Em chia làm 2 project riêng để dễ quản lý. Em dùng thư viện multer để upload ảnh, ảnh sẽ tự động đc lưu vào thư mục public của server, và lưu đường dẫn file ảnh vào database. Em đang gặp khúc mắc ở chỗ là khi admin thêm sản phẩm, gồm giá, tên sản phẩm, … và ảnh của sản phẩm thì làm sao để ảnh mà admin vừa thêm đó sẽ đc lưu trong thư mục public của khách hàng để có thể render ra cho khách hàng xem được. Em đang bị khúc mắc chỗ này, mong anh/chị nào biết thì có thể giúp đỡ em. Em cảm ơn nhiều ạ.

Việc nhận file ảnh, lưu trữ file ảnh và xuất ra cho client để client render ra màn hình là việc của server :penguin:

Mình tạm hiểu là bạn đang có hai server riêng chạy song song với nhau, một server dành riêng cho admin và một server dành riêng cho khách hàng. Muốn server dành cho khách có ảnh thì cho cả hai server dùng chung một thư mục public là được

5 Likes

đúng r bạn, mình đang có 2 server chạy riêng, bây h làm sao để có 2 server dùng chung thư mục public đc v bạn?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?