Cách dùng Selenium cho Extension page

Em muốn dùng automation test ide cho một page của extension nhưng không biết làm thế nào ạ. Vì cái Selenium em thấy chỉ chạy được trên url trang web còn cái page của extension thì nó chạy bằng link
extension://…/index.html.
Không biết có cách nào để chạy automation test trên nó không ạ ?
Em cảm ơn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?