Cách đọc từng block dữ liệu trong file c#

c-sharp

(Thanh Nga) #1

Chả qua mình có một file txt rất lớn.
Mình muốn đọc một khối tầm 1024 byte, đọc xong khối này nó tự động dịch 1024 byte tiếp theo và cứ như thế cho tới hết. Thế phải làm như thế nào với c# vậy ?


(Trần Hoàn) #2

(明玉) #3

Class StreamReader của Dotnet có đặt buffer size là 1024 byte sẵn cho bạn luôn rồi nhé (có thể sửa được), cứ ReadLine liên tục thôi.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?