Cách để hiện status typing trong discord mà không cần làm gì (sử dụng ngôn ngữ javascript)

Thường mở discord nó sẽ có giao diện như vầy:


nếu các bạn chat thì nó sẽ POST dữ liệu lên host và host sẽ truyền lại cho người dùng khác để người dùng khác nhìn thấy bạn đang chat!


nhưng chỉ được 1 lúc thì người dùng khác sẽ không thấy status typing của bạn nữa

Vậy nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách có thể hiện status typing mà không cần làm gì trong 1 khoảng thời gian quy định sẵn(min:5, max:8000)

Thứ nhất bạn hãy vào 1 channel, personal chat bạn muốn người khác nhìn thấy ví dụ sẽ là server này rồi bạn ấn F12 để mở developer tool:

sau đó các bạn vô phần network

rồi nhập những ký tự bất kỳ vào thanh chat lúc này 1 file tên là typing sẽ hiện ra

rồi các bạn copy as fetch như trong hình


sau đó các bạn dán fetch vào giữa 2 đoạn code này:

function anything() {

setTimeout( function() { anything()}, 8000);    //  [8000 là giây min là:5 max là 8000]
}
anything()

sau đó copy cả đoạn vào rồi vô console dán vô thôi

rồi ấn enter sau đó nó hiện undefined là thành công rồi!


và đây là thành quả !!!

tuy vô dụng nhưng vui :v

9 Likes

Troll vui nè ;₫ khá thú dị

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?