Cách chèn thư viện Apache poi vào class trong java?

Em đang làm bài tập viết file excel trong java dùng apache poi nhưng không biết cách chèn thư viện apache poi vào class kiểu gì? mng giúp em ạ! em cảm ơn.
em có download và giải nén dc file


rồi làm theo kiểu Project → Build Path → Configure Build Path.Libraries tab, click Add External JARs and chọn file the Jar

và khi vào class thì nó vẫn báo lỗi

Sao hình 2 tùm lum package vậy bạn, gói jar của poi nằm trong mysql.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?